Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

makemewannadie
7826 ec0b 500
wierz w swojego scenarzystę.
Reposted byBrilliantladyapple

March 21 2017

March 20 2017

makemewannadie

As time goes on, you’ll understand. What lasts, lasts; what doesn’t, doesn’t. Time solves most things. And what time can’t solve, you have to solve yourself.

— Haruki Murakami
Reposted fromumorusana umorusana viayourheartbeat yourheartbeat
makemewannadie

March 18 2017

makemewannadie

March 17 2017

makemewannadie
2677 9a08
makemewannadie
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs
makemewannadie
Wiedziała, że miał pewną cechę, którą posiada niewielu mężczyzn. Większość z tych, którzy ją mają, nie zdaje sobie z tego sprawy, choć to najgroźniejsza broń w ich arsenale. To mężczyźni, którzy potrafią sprawić, że kobiety czują się przy nich całkowicie odprężone. Na ulicy, w łóżku, przy obiedzie, śmiejąc się i spacerując – wszystko jedno. W ich towarzystwie oddycha się normalnie. Nie trzeba się nadymać, zadzierać nosa ani udawać kogoś, kim się nie jest. Owszem, taki facet chce się dobrać do twoich majtek, ale chce być również w twoich myślach, poświęcić ci swój czas i uwagę. Zawsze daje ci to odczuć. Masz pewność, że jesteś dokładnie tam, gdzie on chce być w danej chwili; że to, co mówisz i czynisz, autentycznie go interesuje.

— Jonathan Carroll

makemewannadie
9007 8298 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
8914 f76f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
6814 ba3d
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
6780 c064 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
6521 7a67 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
6410 d026 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
6344 04f1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
6300 084d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę który powie 'Jesteś MOJĄ kobietą'. A ja po prostu będę.
— Wieczorne frustracje.
I didn’t say I liked it. I said it fascinated me. There is a great difference.
Oscar Wilde, adapted from The Picture of Dorian Gray (via jaimelannister)
Reposted fromasafeather asafeather viayourheartbeat yourheartbeat
makemewannadie
3964 0fb0
Reposted fromlittlefool littlefool viayourheartbeat yourheartbeat
makemewannadie
Kobieta miewa w oczach błyski stokroć wymowniejsze od słów.
— Arthur Conan Doyle
Reposted fromflorentyna florentyna viayourheartbeat yourheartbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl