Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2017

makemewannadie
5148 f46e 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viaszarlotka76 szarlotka76
makemewannadie
6518 d009
Reposted fromoll oll viaszarlotka76 szarlotka76
makemewannadie
4759 5b77 500
Reposted fromsnufkin snufkin viaszarlotka76 szarlotka76
makemewannadie
8751 3331 500
Reposted frommozaiczna mozaiczna viaszarlotka76 szarlotka76
makemewannadie
7163 5624 500
makemewannadie
0371 7047
1698 ca59 500
Reposted fromkulamin kulamin viaszarlotka76 szarlotka76
makemewannadie
makemewannadie
makemewannadie
"Mówiąc 'szczęście' nie mam na myśli wielkiego banana na ryju, podskoków radości i pękania ze śmiechu. Mam na myśli coś na kształt spokoju. Takiego spokoju, kiedy nic nie musisz, kiedy po prostu robisz swoje." ~ Włodek Markowicz
makemewannadie
Nie biegnij za szybko przez życie bo najlepsze rzeczy zdarzają się nam wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy.
— Gabriel García Márquez
makemewannadie
0079 7f98 500
Reposted fromzenibyja zenibyja viayourheartbeat yourheartbeat
makemewannadie
Ludzie tak już mają. Chcą zobaczyć wschód słońca nad morzem, ale wyłączają budzik, gdy zaczyna dzwonić o czwartej nad ranem. Chcą zobaczyć wieżę Eiffela, ale nie oszczędzają pieniędzy na podróż. Nie wrzucają drobnych do słoika, nie próbują niczego poświęcić. Chcą mieć prawo jazdy, lecz nie zapisują się na kurs. Pragną napisać książkę, lecz czekają. Na lepszy moment; na wenę; aż mąż wyjdzie do pracy; aż dzieci podrosną. Czekają na lepsze czasy, które mogą nigdy nie nadejść.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourheartbeat yourheartbeat
makemewannadie
1189 49dc
makemewannadie
4676 1ad0 500
Reposted fromrol rol viayourheartbeat yourheartbeat
makemewannadie
makemewannadie
1766 9f13
Reposted fromiamstrong iamstrong viayourheartbeat yourheartbeat
makemewannadie
makemewannadie
Artur Rojek Inaczej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl