Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

makemewannadie
6086 cb30 500

opiaxh:

azuhrite:

want a promo? send me “:)” for more info

Queens Network |opiaxh
Reposted fromtosiaa tosiaa viayourheartbeat yourheartbeat
makemewannadie
Praw­dzi­wie kochasz wte­dy, kiedy nie wiesz dlaczego.
— Lew Tołstoj
Reposted frompresned presned viayourheartbeat yourheartbeat
makemewannadie
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viayourheartbeat yourheartbeat
makemewannadie
–W życiu warto mieć odwagę: 
Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. 
Warto żyć i nie pytać dlaczego.
— facebook
Reposted fromwonderLife wonderLife viayourheartbeat yourheartbeat
makemewannadie
1568 15d5
makemewannadie
makemewannadie
1595 c4c2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
6588 efb7 500
makemewannadie
makemewannadie
4510 0e2f
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
makemewannadie
Spośród wszelkich trudności, które spotykają człowieka w życiu, nic nie stanowi gorszej kary niż zwykłe czekanie.
— Khaled Hosseini
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourheartbeat yourheartbeat
makemewannadie
Co należy zrobić po upadku? To, co robią dzieci - podnieść się.
— Aldous Huxley
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourheartbeat yourheartbeat
makemewannadie
0918 5ca3
Reposted fromretro-girl retro-girl viayourheartbeat yourheartbeat
makemewannadie
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viayourheartbeat yourheartbeat
makemewannadie
1539 2f7b
Reposted fromscorpix scorpix viazapachsiana zapachsiana
0951 3b13

thefingerfuckingfemalefury:

scientia-rex:

markv5:

😻

H Y P N O C A T

THIS CAT IS TOO POWERFUL

makemewannadie
5678 650a
Reposted fromkonbeto konbeto viazapachsiana zapachsiana
6347 7a09
An elephant got caught on security camera picking up trash and putting it in a garbage can
Reposted fromdorks dorks viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl