Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2016

makemewannadie
makemewannadie
7025 a457 500
Reposted fromMaelstrom Maelstrom viapimpmyheart pimpmyheart
makemewannadie
8518 0afb 500
Reposted fromlovemyself lovemyself viapimpmyheart pimpmyheart
makemewannadie
8300 ffd1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapimpmyheart pimpmyheart
makemewannadie
7769 b517
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapimpmyheart pimpmyheart
makemewannadie
7443 b4cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapimpmyheart pimpmyheart
makemewannadie
Reposted frombluuu bluuu viapimpmyheart pimpmyheart
makemewannadie
8374 48e4 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viapimpmyheart pimpmyheart
makemewannadie
9814 3bff 500
Reposted fromfungi fungi viapimpmyheart pimpmyheart
makemewannadie
5916 2094
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapimpmyheart pimpmyheart
makemewannadie

Pamiętaj ludzi:
1. Którzy pomogli, gdy było ciężko.
2. Którzy odeszli, gdy było ciężko.
3. Którzy sprawili, że było ciężko.

— Kamil Bełz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapimpmyheart pimpmyheart
makemewannadie
7674 719a
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapimpmyheart pimpmyheart
makemewannadie
6843 5a06 500
Reposted fromsaiwala saiwala viapimpmyheart pimpmyheart
makemewannadie
makemewannadie
3351 3da9
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig viapimpmyheart pimpmyheart
makemewannadie
makemewannadie
makemewannadie
Kiedy kobieta mówi: „Jesteś dla mnie za dobry”, znaczy to mniej więcej tyle, że jesteś dla niej pizdą. Nie jesteś dla niej wyzwaniem, nie potrafisz jej wkręcić na obroty, nie potrafisz jej także, prawdopodobnie, dobrze przelecieć. Kobiety bardzo pragną zdominować faceta. Czasami płaczą. Czasami krzyczą. Czasami po prostu robią awantury. To, że dostałeś kopa w dupę, to efekt tego, że osiągnęła, co chciała. Podporządkowała cię całkowicie. I zwyczajnie się jej to nie spodobało.
— moje ulubione pokolenie. Pokolenie Ikea.
makemewannadie
makemewannadie

"Moim celem jest stworzenie życia
od którego nie będę potrzebował wakacji."

— Rob Hill
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl