Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

4135 a40a
Reposted fromselkies-song selkies-song viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju
makemewannadie
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
Reposted fromonlyladies onlyladies viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
Chciałem rozpłakać się na głos, ale nie mogłem. Byłem już na to za stary. Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— Haruki Murakami, "Koniec Świata i Hard-boiled Wonderland"
Reposted fromjaskier jaskier viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
 A jak wygląda twoje szczęście? - pytam. 
(...)
- Zszywam to szczęście z powrotem do kupy - odpowiada z uśmiechem.
- Podarło się? - pytam.
- Kompletnie. Ale, wiesz, da się je uratować. Trzeba tylko użyć innych nitek - mówi.
- Może to też kwestia materiału - odpowiadam.
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromSabela Sabela viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
0926 6e12 500
Reposted frommeem meem viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
6371 bcc0
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
'On nigdy nie był tym "kimś" kogo naprawdę chciałam, potrzebowałam kogokolwiek, a on tak po prostu się trafił, pech chciał, że ten ktokolwiek sparaliżował mi serce i pozostawił bez tchu.
makemewannadie
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
2082 eb50
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
Bo nigdy nie myślisz, że ostatni raz jest ostatnim razem. Myślisz, że będzie więcej.
— Meredith Grey
Reposted frommickeymouse mickeymouse viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
Lepiej znam kobiety. Doskonale je rozumiem. Jeśli na przykład spotkana na ulicy dziewczyna powiedziała mi kiedyś: «Mam w sercu bałagan jak w cygańskim tobołku» - to ja mniej więcej wiem, co tam się w tym sercu dzieje. A jeśli mężczyzna mi mówi: «Idę teraz na wódkę» - już nie jestem taka pewna, co kryje się za tym prostym stwierdzeniem. Mężczyznę widzę jak zza szyby. Kobietę natomiast rozumiem w lot.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommusic-girl music-girl viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
Czytała Krystyna Czubówna.
Reposted fromLuukka Luukka viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
makemewannadie

gyllenhaaldaily:

Love and Other Drugs, 2010.
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
8979 dafe
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl