Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2017

makemewannadie
8804 63f2
Reposted frombatgirl batgirl viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
Wielkanocne ciasteczka orkiszowe
Reposted fromfoods foods viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
6427 8c59
Reposted fromoutoflove outoflove viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
5043 48b1 500
but she's a disney princess too!
3070 d7a8 500
Reposted fromleifvr leifvr viapimpmyheart pimpmyheart
makemewannadie
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromtaSowa taSowa viapimpmyheart pimpmyheart
8053 a9af 500

diary-of-a-chinese-kid:

This hotel reminds you to steal the toiletries!

Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viapimpmyheart pimpmyheart
7780 14f4
Reposted fromtwice twice viapimpmyheart pimpmyheart
makemewannadie
Reposted fromshakeme shakeme viapimpmyheart pimpmyheart
makemewannadie
Reposted fromshakeme shakeme viapimpmyheart pimpmyheart
5868 370b 500

delta-breezes:

Saskia Bauermeister | @oh_hedwig

Reposted fromtwice twice viapimpmyheart pimpmyheart
makemewannadie
5028 36a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapimpmyheart pimpmyheart
makemewannadie
#485
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viapimpmyheart pimpmyheart
makemewannadie
9215 17ca
Reposted fromyochimu yochimu viapimpmyheart pimpmyheart
4919 6d2a 500
makemewannadie
Myślę, że nie należy tak poważnie wszystkiego traktować. Kochanie kogoś to cudowna rzecz i jeżeli tylko miłość jest szczera, nikt nie może się znaleźć w pułapce. Uwierz w siebie. (...) Może wam się razem powiedzie, a może nie. Ale miłość właśnie na tym polega. Moim zdaniem to naturalne, że zakochany człowiek zdaje się całkowicie na miłość. To jeden z przejawów uczciwości.
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"
makemewannadie
8774 f2be
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapimpmyheart pimpmyheart
2347 2113
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl