Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

makemewannadie
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viayourheartbeat yourheartbeat
makemewannadie
6528 deeb
Reposted fromnyaako nyaako viayourheartbeat yourheartbeat
makemewannadie

- Nie rozumiem dlaczego do mnie napisałaś.

- Muszę od czasu do czasu upewnić się, że za mną nie tęsknisz.

April 23 2017

makemewannadie
7564 3617 500
Reposted frompianotea pianotea viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
8759 bd5c
5053 ef6e
Reposted frommadamebadass madamebadass viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
3156 428c
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
0918 5ca3
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
8677 f9a8
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
9061 6ab3
Reposted fromheroes heroes viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
9913 b177 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
9363 0149 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
8191 c560
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
6603 70aa
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
4735 5424
Reposted frompesy pesy viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
makemewannadie
Co bym nie zrobił, to wraca.
makemewannadie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl