Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

makemewannadie
Trzeba się podnieść i iść. Zawsze trzeba iść. Jak się nie ma gdzie iść, tym bardziej.
— Edward Stachura
makemewannadie
8260 1d08
makemewannadie
8273 19fe
makemewannadie
A ja przecież wcale nie chcę tak wiele. Ciepłego wiatru, piegów, których nie cierpię, krótkich sukienek, kapeluszy i lekkich butów. Spoglądania na świat zza szkieł okularów przeciwsłonecznych. Chcę czytania książek na kocyku, wesołej muzyki, która wreszcie zacznie pasować do otoczenia. Otwartych okien i zapachu lata, takiego, który pierwszy raz ma szansę nie kojarzyć się ze smutkiem. Bycia sama, ale z nim obok. Słuchania muzyki, śpiewania w samochodzie, wygłupiania się. Nawet tańca, chociaż przecież nie tańczę. Tworzenia z niedoskonałych chwil idealnych wspomnień, bo perfekcjonizm jest nudny, liczą się uczucia. Nowych doświadczeń. Silnych emocji.
Cztery Wieki Później
makemewannadie
1070 0bc1 500
Reposted fromrol rol viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
Jak drzewo, nakarm ją, daj cień i ulecz chorą duszę.
— Mela Koteluk
Reposted frommefir mefir viazapachsiana zapachsiana
4174 8f9e 500
Reposted fromSphinx Sphinx viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
7480 b23c 500
Reposted fromrazemosobno razemosobno viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
Reposted fromredsth redsth viacracoviana cracoviana
2180 e2c5
Reposted frommirosia mirosia viaszarlotka76 szarlotka76
2183 e782
Reposted frommirosia mirosia viaszarlotka76 szarlotka76
2184 28ce
Reposted frommirosia mirosia viaszarlotka76 szarlotka76

May 14 2017

makemewannadie
Niebo nie zna wściekłości takiej, jak miłość w nienawiść zmieniona, ni piekło nie zna furii takiej jak kobieta wzgardzona.
— William Congreve (z książki The Mourning Bride)
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
makemewannadie
4066 bd82 500
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
makemewannadie
3155 b1d7
makemewannadie
5950 03e9 500
makemewannadie
1419 bc03
makemewannadie
Reposted frommimi07 mimi07 viaszarlotka76 szarlotka76
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl