Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

makemewannadie
stuknij się w głowę, bo jak nie to cię kopnę w dupę!
— tato najlepszy motywator.
Reposted bypamieciodlegle pamieciodlegle

May 20 2017

makemewannadie
3348 f09d 500
Reposted fromskrzacik skrzacik viagwiazdeczka gwiazdeczka
0307 2efe 500

Karlovy Vary, Czech Republic (by Kuba Szymik)

makemewannadie
- Chciałabym móc powiedzieć "miło było Cię poznać". - podała mu dłoń. 
- A co, uważasz to za błąd?
- Nie, uważam, że nigdy tak naprawdę się nie poznaliśmy. I to uważam za błąd.
- Ja Cię bardzo dobrze znam.
- Nie znasz, gdybyś mnie znał taką jaką jestem naprawdę to nie musiałbyś już i nie chciałbyś poznawać innych kobiet.
— słowem w sedno
Reposted fromohhh ohhh viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
4476 2463
Reposted fromspring-flow spring-flow viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
3151 44f3
Reposted fromlove-autumn love-autumn viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
0730 4245
Lazy morning.
Reposted fromi-ann i-ann viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
3373 8f44
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
6449 020c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
5248 25a9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
1744 1b8c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
3392 b9a8
makemewannadie
3854 8e34 500
makemewannadie

Czy to nie absurdalne, że wspomnienia o dobrych czasach o wiele częściej doprowadzają do łez, niż wspomnienia o tych złych?

— Walter Moers
6526 e95f 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viayourheartbeat yourheartbeat
makemewannadie
makemewannadie
1100 ca68 500
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viayourheartbeat yourheartbeat
makemewannadie
Strach próbuje cię paraliżować, ale kiedy robisz rzeczy, których się boisz, osiągasz cele ze świadomością, że wspinasz się na swój życiowy Mount Everest.
— Rachel Van Dyken
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourheartbeat yourheartbeat
makemewannadie
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
makemewannadie
0868 19da
Reposted fromJMB03 JMB03 viayourheartbeat yourheartbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl