Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

makemewannadie
5935 c0ce
makemewannadie
9558 35c6 500
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx viazapachsiana zapachsiana
4817 cacc 500
makemewannadie
makemewannadie
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
Najlepszym testem, jaki można sobie zrobić w związku jest pytanie: a pozwoliłabyś/pozwoliłbyś, aby tak cię traktował twój najlepszy przyjaciel? Czy pozwoliłabyś, aby twoja przyjaciółka wsadziła ci świeczkę w dupę? Raczej nie, prawda? Patologii się nie ratuje. Z patologii się spierdala. I nie ma znaczenia, że patologia później płacze, albo przeprasza, albo obiecuje poprawę, albo wmawia, że to twoja wina, albo przekonuje, że się na to „zasłużyło”, albo zawistni ludzie chcą zniszczyć wasz związek.
Reposted fromlittlefool littlefool viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
5401 9d90
Reposted fromkarmacoma karmacoma viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
0675 69fe 500
Reposted fromporsche porsche viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
makemewannadie
6987 1354
makemewannadie
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
makemewannadie
2789 344d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
9019 9e63 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie

"W partnerze seksualnym najbardziej cenię miłość."

Agnieszka Osiecka

Reposted fromUndomiel Undomiel viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
Mówiła mi "Idź przez życie po prostej, a prostsze okażą się dni"...
Mówiła mi "Życie może być szorstkie, a pośpiech najostrzejszą z brzytw"...
Mówiła mi, że uczucie pomostem, że z pierwszym lepszym gościem to wstyd...
Mówiła mi, że takie są najgorsze, co w ciszy kochają swój krzyk...
— Nullo
makemewannadie
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.
— P. Adamczyk
Reposted fromplayinglove playinglove viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
0178 43a4 500
Reposted fromsosna sosna viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl