Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

makemewannadie
3602 08d2
Reposted fromzenibyja zenibyja viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
0051 6749 500
Reposted fromboli boli viamojachorawyobraznia mojachorawyobraznia
makemewannadie

I tylko przyjdź.
Dotknij mnie czule, i przytul tak, abym zapomniała o wszystkim.
Pocałuj tak, abym na przekór samej sobie poczuła się szczęśliwa.
A wtedy pójdę za tobą na koniec świata.
— Lady Makbet - Makbet- W.Szekspir
makemewannadie

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— znalezione.
3021 c181 500

M. Hłasko

makemewannadie
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viamojachorawyobraznia mojachorawyobraznia

October 29 2017

makemewannadie
3072 180e 500
Reposted bystrzepyohhhbezwladniepiehusbadbloodmala-mi-w-glanachpieceoflifepszczola91kotficaRozanopalcaJutrzenkamycelinecukierpuderx3

November 21 2017

makemewannadie
3602 08d2
Reposted fromzenibyja zenibyja viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
0051 6749 500
Reposted fromboli boli viamojachorawyobraznia mojachorawyobraznia
makemewannadie

I tylko przyjdź.
Dotknij mnie czule, i przytul tak, abym zapomniała o wszystkim.
Pocałuj tak, abym na przekór samej sobie poczuła się szczęśliwa.
A wtedy pójdę za tobą na koniec świata.
— Lady Makbet - Makbet- W.Szekspir
makemewannadie

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— znalezione.
3021 c181 500

M. Hłasko

makemewannadie
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viamojachorawyobraznia mojachorawyobraznia
makemewannadie

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— znalezione.
3021 c181 500

M. Hłasko

makemewannadie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl